Inilah Radio Sarawak.... Dengan serangkap kata hikmat yang berkumandang di udara menerusi siaran radio pada 7 Jun 1954, bermulalah detik sejarah penyiaran di Sarawak.

Kini berusia hampir setengah abad, Radio Sarawak telah ditukar namanya ke Radio Malaysia Sarawak. Selain memberi hiburan, ia juga menjadi alat untuk mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum. Penubuhan Radio Sarawak bertujuan untuk menyediakan saluran bagi mendidik rakyat di samping memberi hiburan.

Tidak keterlaluan dikatakan, ketika itu majoriti penduduk negeri Sarawak masih buta huruf. Memandangkan mereka tidak berupaya membaca, maka adalah penting bagi pengwujudan satu saluran khas bagi mereka untuk mendapatkan maklumat dengan sekadar mendengar sahaja. Dengan itu, Jabatan Penyiaran atau lebih dikenali sebagai RTM melalui Radio Sarawak berperanan untuk membantu kerajaan menyalur mesej yang bertujuan untuk mencapai kemajuan, kemakmuran dan kebahagian di samping berusaha untuk merapat dan menjalinkan hubungan dua hala antara rakyat dengan kerajaan dan sebaliknya.

Menerusi rancangan-rancangannya, RTM memainkan peranan mengukuhkan perpaduan rakyat melalui penggunaan Bahasa Melayu. Di samping memberi pendidikan dan hiburan, RTM diamanahkan untuk memberi penerangan terkini dan terperinci tentang dasar-dasar kerajaan dan menyebarkan maklumat penting kepada segenap lapisan masyarakat.

 
WAIfm
REDfm
WAIfm BIDAYUH & KAYAN
WAIfm IBAN
Video Streaming