Peter Ratcliffe
1945-1963
Dato Salleh Askor
1964-1979
Hj Mokhtar Daud
1979-1983
Dato Jaafar Kamin
1983-1984
Mohd Safian Abdul Ghani
1985-1987
Dato Mohd Salleh
1988-1991
Amran Abd Hamid
1992-1993
Hj Ahmad Shafiee
1995-1998
Hj Shahbahrom
1998-2000
Hjh Norhyati Ismail
2000-2005
Wan Bukhari Wan Daud
2006-2007
Hjh Siam Hj Ali
2007-2008

"Selamat mendengar radio streaming RTM Sarawak. Kami mengalu-alukan sebarang komen/cadangan dari pihak anda bagi memastikan mutu perkhidmatan yang terbaik

Video Streaming